Leesvaardigheid-nederlands

Verwijswoorden

Je weet waarschijnlijk al dat er in teksten vaak woorden staan die verwijzen naar andere woorden in de tekst. Die woorden noemen we verwijswoorden.                                                                                                                                                                                                                                       

Verwijswoorden kunnen verwijzen naar:

- Een enkel woord in de zin (kijk voorbeeld 1)

- Een groepje woorden (kijk voorbeels 2)

- Een hele zin (kijk voorbeeld 3)

1. Clara gaat niet naar het schoolfeest, want zij moet bij haar vriendin Saskia op verjaardag.   

De woorden zij en haar verwijzen naar 'Clara'        

2. Ik ga vandaag de nieuwe cd van One direction kopen, omdat die erg goed schijnt te zijn.

Die verwijst naar 'de nieuwe cd van one direction'

3. Met mijn nieuwe iPhone kun je super snel internetten. Dat is echt vet handig!

Dat verwijst naar de hele zin:'Met mijn nieuwe iPhone kun je super snel internetten.'