Leesvaardigheid-nederlands

Samenvatten

Waarschijnlijk weet je al dat je bij samenvatten de inhoud van een tekst verkort weergeeft (wist je dat niet? Dan weet je het nu Tong uitsteken).

Je schrijft de hoofdgedachte en de hoofdzaken op. De hoofdzaken vind je in de kernzinnen van de alinea's. Bijzaken laat je weg. Een samenvatting is geen schema, maar een tekst in volledige, goedlopende zinnen en in je eigen woorden. Gebruik dus geen telegramstijl. Je samenvatting moet de oorspronkelijke tekst helemaal kunnen vervangen en goed samenhangend geheel zijn. In een samenvattingsopdracht staan aandachtspunten die je moet verwerken. Dat zijn eigenlijk al de hoofdzaken die je alleen nog wat verder moet uitwerken.

Aanpak bij een samenvatting

- Lees de tekst oriënterend, globaal en grondig.

- Lees de aandachtspunten in de opdracht.

- Maak van de aandachtspunten vragen.

- Lees de tekst nog een keer grondig. Let daarbij op de aandachtspunten en op de kernzinnen van de alinea's. Onderstreep die hoofdzaken of schrijf ze op.

- Schrijf je samenvatting in volledige, goedlopende zinnen en in je eigen woorden.

- Lees je samenvatting kritisch door. Ga na of je het maximale aantal woorden niet hebt overschreden. Controleer je zinsopbouw, taalgebruik en spelling!

Maak jouw eigen website met JouwWeb