Leesvaardigheid-nederlands

Inleidingen van teksten

Je weet waarschijnlijk al dat een goed opgebouwde tekst bestaat uit een inleiding, middenstuk en een slot. De bedoeling van de inleiding is de aandacht van de lezer trekken.

Dat kan op deze manieren:

- een anekdote (kort, grappig of bijzonder verhaal) vertellen;

- een of meer vragen stellen;

- het onderwerp aankondigen en/of de hoofdgedachte noemen;

- de aanleiding voor het schrijven van de tekst noemen;

- aangeven hoe de tekst is opgebouwd;

- vooraf een samenvatting van de inhoud geven of een conclussie noemen;

- een deskundige voorstellen die verderop aan het woord komt;

- een opvallend detail uit de tekst naar voren halen;

- vooraf de uitkomst van een onderzoek noemen;

- een voorbeeld geven bij het probleem waar het artikel over gaat.

Deze mogelijk heden kunnen ook worden gecombineerd.