Leesvaardigheid-nederlands

Begrippen

Onderwerp:

Het onderwerp geeft aan waar de tekst over gaat. Het onderwerp kun je opschrijven in één woord of in enkele woorden.

Titel:

De titel boven de tekst kan al aangeven wat het onderwerp is, maar dat hoeft niet. De titel of kop kan je ook alleen maar nieuwsgierig maken.

Ondertitel:

Soms is er een iets kleiner gedrukte ondertitel. Die geeft vaak nog iets preciezer aan waar de tekst over gaat.

Alinea's: 

Een tekst is verdeeld in alinea's. Een alinea bestaat uit een aantal zinnen die bij elkaar horen, omdat ze over de zelfde inhoud gaan. Een nieuwe alinea begint op een nieuwe regel.

Kernzin:

Een alinea bevat meestal een kernzin. Daarin staat het belangrijkste van de alinea. Hij staat meestal aan het begin of aan het eind van de alinea. De rest van de alinea is toelichting of uitleg bij de kernzin.

Deelonderwerpen:

Het onderwerp van de hele tekst wordt verdeeld in deelonderwerpen. Zo kan een tekst over natuurgeweld verdeeld zijn in de vier deelonderwerpen: overstromingen, aardbevingen, orkanen en vulkaanuitbarstingen. Bij een nieuw deelonderwerp begint vaak een nieuwe alinea. Een deelonderwerp kan echter zo uitgebreid worden besproken, dat er meer dan één alinea aan wordt besteed.

Tussenkopje:

Boven een of meerdere alinea's kan een tussenkopje staan. Zo'n tussenkopje is een soort titel en geeft kernachtig de inhoud van de alinea('s) weer waar het boven staat.

Maak jouw eigen website met JouwWeb